écrit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za écrit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.écrit (écrite) [ekʀi, it] GLAG pp

écrit → écrire

II.écrit (écrite) [ekʀi, it] PRID

III.écrit SAMOST m

IV.écrit (écrite) [ekʀi, it]

glej tudi écrire

III.s'écrire GLAG povr

III.s'écrire GLAG povr

tel écran-tel écrit [tɛlekʀɑ̃tɛlekʀi] PRID inv

Individual translation pairs

Prevodi za écrit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

écrit v slovarju PONS

Prevodi za écrit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

écrit [ekʀi] SAMOST m

Prevodi za écrit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

écrit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文