aucun v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za aucun v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.aucun (aucune) [okœ̃, yn] PRID

1. aucun (dans une phrase négative):

II.aucun (aucune) [okœ̃, yn] ZAIMEK

Individual translation pairs

Prevodi za aucun v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

aucun v slovarju PONS

Prevodi za aucun v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.aucun(e) [okœ̃, yn] PRID antéposé

II.aucun(e) [okœ̃, yn] ZAIMEK

Individual translation pairs

Prevodi za aucun v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

aucun Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文