split v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za split v slovarju angleščina»francoščina

IV.split <part prés splitting, prét, part passé split> [Brit splɪt, Am splɪt] GLAG preh.

3. split (divide) → split up

V.split <part prés splitting, prét, part passé split> [Brit splɪt, Am splɪt] GLAG nepreh.

3. split (divide) → split up

glej tudi split up

III.split up GLAG [Brit splɪt -, Am splɪt -] (split [sth] up, split up [sth])

I.split open GLAG [Brit splɪt -, Am splɪt -] (split open)

II.split open GLAG [Brit splɪt -, Am splɪt -] (split [sth] open)

split v slovarju PONS

Prevodi za split v slovarju angleščina»francoščina

split Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文