humaines v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za humaines v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.humain (humaine) [ymɛ̃, ɛn] PRID

II.humain SAMOST m

III.humain (humaine) [ymɛ̃, ɛn]

Prevodi za humaines v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

humaines v slovarju PONS

Prevodi za humaines v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za humaines v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

humaines Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文