arts v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za arts v slovarju angleščina»francoščina

III.art [Brit ɑːt, Am ɑrt] GLAG nepreh. prov

arts v slovarju PONS

Prevodi za arts v slovarju angleščina»francoščina

arts Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

faculté des arts Québec
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文