collection v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za collection v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

collection [kɔlɛksjɔ̃] SAMOST ž

glej tudi pièce

I.pièce [pjɛs] SAMOST ž

II.-pièces COMP

III.pièce [pjɛs]

IV.pièce [pjɛs]

Individual translation pairs

Prevodi za collection v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

collection v slovarju PONS

Prevodi za collection v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za collection v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

collection Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文