paintings v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za paintings v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

painting [Brit ˈpeɪntɪŋ, Am ˈpeɪn(t)ɪŋ] SAMOST

Prevodi za paintings v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

paintings v slovarju PONS

Prevodi za paintings v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za paintings v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

paintings Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be no oil painting Aus, Brit fig, iron
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文