listening v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za listening v slovarju angleščina»francoščina

listening [Brit ˈlɪsnɪŋ, Am ˈlɪs(ə)nɪŋ] SAMOST

I.listen [Brit ˈlɪs(ə)n, Am ˈlɪs(ə)n] SAMOST

listen out GLAG [Brit ˈlɪs(ə)n -, Am ˈlɪs(ə)n -]

listening v slovarju PONS

Prevodi za listening v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za listening v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

listening Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文