qualities v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za qualities v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.quality [Brit ˈkwɒlɪti, Am ˈkwɑlədi] SAMOST

II.quality [Brit ˈkwɒlɪti, Am ˈkwɑlədi] PRID (excellent)

Prevodi za qualities v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
quality épith

qualities v slovarju PONS

Prevodi za qualities v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.quality <-ies> [ˈkwɒlətɪ, Am ˈkwɑ:lət̬ɪ] SAMOST

II.quality [ˈkwɒlətɪ, Am ˈkwɑ:lət̬ɪ] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za qualities v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

qualities Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文