classes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za classes v slovarju angleščina»francoščina

II.class [Brit klɑːs, Am klæs] PRID inf (excellent)

I.lower class <pl lower classes> [Brit, Am ˌloʊər ˈklæs] SAMOST

II.lower class [Brit, Am ˌloʊər ˈklæs] PRID (gen)

I.lower middle class <pl lower middle classes> [ˈləʊə(r)] SAMOST

Individual translation pairs

classes v slovarju PONS

Prevodi za classes v slovarju angleščina»francoščina

classes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

the chattering classes Brit inf pej

classes iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

classes iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文