guaranteed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za guaranteed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.guarantee [Brit ɡar(ə)nˈtiː, Am ˌɡɛrənˈti] SAMOST

5. guarantee (person) → guarantor

2. guarantee (assure):

glej tudi guarantor

Prevodi za guaranteed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

guaranteed v slovarju PONS

Prevodi za guaranteed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za guaranteed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

guaranteed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

guaranteed iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文