dirigeant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dirigeant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dirigeant (dirigeante) [diʀiʒɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.dirigeant SAMOST m

II.se diriger GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za dirigeant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dirigeant v slovarju PONS

Prevodi za dirigeant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dirigeant(e) [diʀiʒɑ̃, ʒɑ̃t] PRID

II.dirigeant(e) [diʀiʒɑ̃, ʒɑ̃t] SAMOST m(ž)

Prevodi za dirigeant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dirigeant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

dirigeant(e) m (ž) syndical(e)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文