divine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za divine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.divine [Brit dɪˈvʌɪn, Am dəˈvaɪn] SAMOST

II.divine [Brit dɪˈvʌɪn, Am dəˈvaɪn] PRID

1. divine inspiration, retribution, service, intervention:

Individual translation pairs

Prevodi za divine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

divine v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文