resources v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za resources v slovarju angleščina»francoščina

I.resource [Brit rɪˈsɔːs, rɪˈzɔːs, Am ˈriˌsɔrs, rəˈsɔrs] SAMOST

II.resource [Brit rɪˈsɔːs, rɪˈzɔːs, Am ˈriˌsɔrs, rəˈsɔrs] GLAG preh.

resources v slovarju PONS

Prevodi za resources v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za resources v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

resources Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文