disposer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za disposer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.disposer de GLAG preh. obj.indir.

III.se disposer GLAG povr

glej tudi homme

homme [ɔm] SAMOST m

homme de barre NAUT
homme des bois ANTHROP
homme des bois ZOOL dated
homme fort POL
homme au foyer SOZIOL
homme de journée SOZIOL
homme de presse PRESSE
homme de qualité dated
homme de troupe MILIT
Individual translation pairs

Prevodi za disposer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

disposer v slovarju PONS

Prevodi za disposer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za disposer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

disposer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to have the wherewithal to survive the war LIT soutenu prim.
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文