reconnu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reconnu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi reconnaître

I.reconnaître, reconnaitre [ʀ(ə)kɔnɛtʀ] GLAG preh.

II.se reconnaître GLAG povr

I.reconnaître, reconnaitre [ʀ(ə)kɔnɛtʀ] GLAG preh.

II.se reconnaître GLAG povr

Prevodi za reconnu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

reconnu v slovarju PONS

Prevodi za reconnu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi reconnaître

I.reconnaître [ʀ(ə)kɔnɛtʀ] irr GLAG preh.

II.reconnaître [ʀ(ə)kɔnɛtʀ] irr GLAG povr

I.reconnaître [ʀ(ə)kɔnɛtʀ] irr GLAG preh.

II.reconnaître [ʀ(ə)kɔnɛtʀ] irr GLAG povr

Prevodi za reconnu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reconnu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文