sop v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sop v slovarju angleščina»francoščina

II.sop <part prés sopping; prét, part passé sopped> [Brit sɒp, Am sɑp] GLAG preh.

I.sop up GLAG [Brit sɒp -, Am sɑp -] (sop up [sth], sop [sth] up)

Individual translation pairs

sop v slovarju PONS

sop Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文