zero v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za zero v slovarju angleščina»francoščina

zero [Brit ˈzɪərəʊ, Am ˈzɪroʊ, ˈziˌroʊ] SAMOST (gen)

zero v slovarju PONS

Prevodi za zero v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za zero v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

zero Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

zero hour MILIT
heure ž H

zero iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za zero v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文