avancée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za avancée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.avancé (avancée) [avɑ̃se] GLAG pp

avancé → avancer

II.avancé (avancée) [avɑ̃se] PRID

III.avancée SAMOST ž

glej tudi avancer

1. avancer (progresser dans l'espace):

2. avancer (progresser):

III.s'avancer GLAG povr

1. avancer (progresser dans l'espace):

2. avancer (progresser):

III.s'avancer GLAG povr

I.avance [avɑ̃s] SAMOST ž

II.à l'avance PRIS

III.d'avance PRIS

IV.en avance PRIS

V.par avance PRIS

VI.avances SAMOST fpl

VII.avance [avɑ̃s]

Individual translation pairs

Prevodi za avancée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

avancée v slovarju PONS

Prevodi za avancée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

avancée [avɑ̃se] SAMOST ž

avancé(e) [avɑ̃se] PRID

avance [avɑ̃s] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za avancée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

avancée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文