forced v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za forced v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi task force, workforce, labour force

I.force into GLAG [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sb/sth] into sth/doing)

I.force open GLAG [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] open, force open [sth])

I.force on GLAG [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] on sb)

I.force back GLAG [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] back, force back [sth])

I.force out GLAG [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] out, force out [sth]) (by physical means)

forced v slovarju PONS

Prevodi za forced v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za forced v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

forced Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

forced iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

forced iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文