formation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za formation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

formation [fɔʀmasjɔ̃] SAMOST ž

crédit-formation <pl crédits-formation> [kʀedifɔʀmasjɔ̃] SAMOST m

post-formation [pɔstfɔʀmasjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za formation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
formation MILIT, GEOL

formation v slovarju PONS

Prevodi za formation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

formation [fɔʀmasjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za formation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

formation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

formation iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za formation v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文