carré v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za carré v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.carré (carrée) [kaʀe] PRID

II.carré SAMOST m

III.carrée SAMOST ž

IV.carré (carrée) [kaʀe]

carre [kaʀ] SAMOST ž (de ski, patin)

Prevodi za carré v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

carré v slovarju PONS

Prevodi za carré v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za carré v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

carré Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文