urge v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za urge v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.urge on GLAG [Brit ˈəːdʒ -, Am ərdʒ -] (urge on [sb], urge [sb] on)

Individual translation pairs

Prevodi za urge v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

urge v slovarju PONS

Prevodi za urge v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za urge v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

urge Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文