conseillé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za conseillé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.conseill|er (conseillère) [kɔ̃seje, ɛʀ] Conseiller SAMOST m (ž)

II.conseill|er SAMOST m

III.conseill|er (conseillère) [kɔ̃seje, ɛʀ] Conseiller GLAG preh.

IV.conseill|er (conseillère) [kɔ̃seje, ɛʀ] Conseiller

glej tudi Conseiller, colère

colère [kɔlɛʀ] SAMOST ž

1. colère (humeur):

wrath form
to be mad inf (contre at)
to be mad inf
Individual translation pairs

Prevodi za conseillé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conseillé v slovarju PONS

Prevodi za conseillé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.conseiller [kɔ̃seje] GLAG preh. impers

conseiller (-ère) [kɔ̃seje, -ɛʀ] SAMOST m, f

Prevodi za conseillé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

conseillé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

conseiller(-ère) m (ž) de l'emploi
conseiller m du roi Québec

conseillé iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文