fallen v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fallen v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi fall, fall away

III.fall <prét fell, part passé fallen> [Brit fɔːl, Am fɔl] GLAG nepreh.

1. fall (come down):

9. fall ground → fall away

III.fall <prét fell, part passé fallen> [Brit fɔːl, Am fɔl] GLAG nepreh.

1. fall (come down):

9. fall ground → fall away

glej tudi fall away

fallen v slovarju PONS

Prevodi za fallen v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. fall (drop down from a height):

III.fall <fell, fallen> [fɔ:l] PRID Am (of autumn)

Prevodi za fallen v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fallen Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to fall (down) in a (dead) faint Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文