drives v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za drives v slovarju angleščina»francoščina

II.drive <prét drove, part passé driven> [Brit drʌɪv, Am draɪv] GLAG preh.

1. drive driver:

III.drive <prét drove, part passé driven> [Brit drʌɪv, Am draɪv] GLAG nepreh.

1. drive MOTOR:

drives v slovarju PONS

Prevodi za drives v slovarju angleščina»francoščina

drives Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

drives iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文