doute v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za doute v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.doute [dut] SAMOST m

1. doute (incertitude):

2. doute (soupçon):

II.sans doute PRIS

glej tudi abstenir

abstenir <s'abstenir> [apstəniʀ] GLAG povr

II.douter de GLAG preh.

douter preh. obj.indir.:

IV.se douter GLAG povr

douter povr:

Prevodi za doute v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

doute v slovarju PONS

Prevodi za doute v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

doute [dut] SAMOST m

II.douter [dute] GLAG povr (pressentir)

Individual translation pairs

Prevodi za doute v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

doute Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文