herself v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za herself v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

herself [Brit həːˈsɛlf, Am hərˈsɛlf] ZAIMEK When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, herself is translated by se ( s' before a vowel): she's enjoying herself = elle s'amuse bien; she's cut herself = elle s'est coupée.
When used in emphasis, the translation is elle-même: she herself didn't know = elle ne le savait pas elle-même.
After a preposition the translation is elle or elle-même: she can be proud of herself = elle peut être fière d'elle or d'elle-même.

Individual translation pairs

Prevodi za herself v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

herself v slovarju PONS

Prevodi za herself v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi myself

Individual translation pairs

Prevodi za herself v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

herself Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文