projets v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za projets v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

projet [pʀɔʒɛ] SAMOST m

avant-projet <pl avant-projets> [avɑ̃pʀɔʒɛ] SAMOST m

contre-projet <pl contre-projets>, contreprojet <pl contreprojets> [kɔ̃tʀəpʀɔʒɛ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za projets v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

projets v slovarju PONS

Prevodi za projets v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

projet [pʀɔʒɛ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za projets v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

projets Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

projets iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文