weekend v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za weekend v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.weekend [Brit wiːkˈɛnd, ˈwiːkɛnd, Am ˈwikˌɛnd] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za weekend v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

weekend v slovarju PONS

Prevodi za weekend v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za weekend v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

weekend Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文