believed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za believed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. believe (accept as true):

2. believe (think, be of the opinion):

I.make-believe SAMOST [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

II.make-believe PRID [Brit ˈmeɪkbɪliːv, Am ˈmeɪkbəˌliv]

Individual translation pairs

Prevodi za believed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

believed v slovarju PONS

Prevodi za believed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za believed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

believed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文