verrai v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za verrai v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. voir (percevoir par les yeux):

que vois-je! liter

2. voir (être spectateur, témoin de):

to go to see a film Brit

5. voir (comprendre, déceler):

I see

6. voir (constater, découvrir):

II.voir à GLAG preh.

IV.se voir GLAG povr

V.voir [vwaʀ]

on t'a vu venir inf!
get lost! inf

glej tudi mûr, chandelle

I.mûr (mûre,mure) [myʀ] PRID

II.mûre SAMOST ž

III.mûr (mûre,mure) [myʀ]

chandelle [ʃɑ̃dɛl] SAMOST ž

Individual translation pairs
see below, v. infra form
see below, v. infra form

Prevodi za verrai v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

verrai v slovarju PONS

Prevodi za verrai v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

verrai [vɛʀɛ] GLAG

verrai fut de voir

glej tudi voir

Individual translation pairs

Prevodi za verrai v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

verrai Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文