vaille v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vaille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.valoir [valwaʀ] GLAG preh. (procurer)

2. valoir (qualitativement):

he is a bad lot inf

7. valoir (avec faire):

III.se valoir GLAG povr

V.valoir [valwaʀ]

glej tudi deux, avertir

I.deux [dø] PRID inv

1. deux (précisément):

à nous deux (je suis à vous)
à nous deux un ennemi)

II.deux [dø] ZAIMEK

III.deux <pl deux> [dø] SAMOST m

IV.deux [dø] PRIS inf

V.deux [dø]

faire-valoir <pl faire-valoir> [fɛʀvalwaʀ] SAMOST m

à-valoir <pl à-valoir> [avalwaʀ] SAMOST m FIN

Individual translation pairs
not to be worth a red cent Am inf

Prevodi za vaille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vaille v slovarju PONS

Prevodi za vaille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vaille [vaj] GLAG

vaille subj prés de valoir

glej tudi valoir

III.valoir [valwaʀ] irr GLAG povr se valoir

III.valoir [valwaʀ] irr GLAG povr se valoir

Individual translation pairs

Prevodi za vaille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vaille Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文