‘double v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘double v slovarju angleščina»francoščina

I.double [Brit ˈdʌb(ə)l, Am ˈdəb(ə)l] SAMOST

III.double [Brit ˈdʌb(ə)l, Am ˈdəb(ə)l] PRID

IV.double [Brit ˈdʌb(ə)l, Am ˈdəb(ə)l] PRIS

double-barrelled Brit, double-barreled Am [Brit ˌdʌb(ə)lˈbarəld] PRID

glej tudi double

I.double [Brit ˈdʌb(ə)l, Am ˈdəb(ə)l] SAMOST

III.double [Brit ˈdʌb(ə)l, Am ˈdəb(ə)l] PRID

IV.double [Brit ˈdʌb(ə)l, Am ˈdəb(ə)l] PRIS

‘double v slovarju PONS

Prevodi za ‘double v slovarju angleščina»francoščina

‘double Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

‘double iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文