‘l’s v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘l’s v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi line, left, large, lake

1. line:

line ART
line SPORT (on pitch, court)
line MAT

2. line (row):

file ž (of de)

13. line (of text):

14. line (conformity):

I.left [Brit lɛft, Am lɛft] GLAG pt GLAG pp

left → leave

L-plate [Brit ˈɛlpleɪt, Am ˈɛlpleɪt] SAMOST Brit MOTOR

savings and loan, savings and loan association, S&L SAMOST Am

Prevodi za ‘l’s v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

‘l’s v slovarju PONS

Prevodi za ‘l’s v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi large

I.yodel, yodle [ˈjəʊdl, Am ˈjoʊ-] MUS <-ll- [or Am -l-]> GLAG nepreh., preh. (sing)

II.yodel, yodle [ˈjəʊdl, Am ˈjoʊ-] MUS SAMOST (yodelled song)

Prevodi za ‘l’s v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

‘l’s Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

L as in Lucy Brit, L as in Love Am, L for Lucy Brit, L for Love Am (on telephone)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文