‘c’ v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘c’ v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi circa, century, centigrade, cent, Celsius, carat

century [Brit ˈsɛntʃʊri, Am ˈsɛn(t)ʃ(ə)ri] SAMOST

centigrade [Brit ˈsɛntɪɡreɪd, Am ˈsɛn(t)əˌɡreɪd] PRID

glej tudi account

I.account [Brit əˈkaʊnt, Am əˈkaʊnt] SAMOST

C.-in-C. [Brit siːɪnˈsiː, Am ˌsiɪnˈsi] SAMOST

‘c’ v slovarju PONS

Prevodi za ‘c’ v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi account

‘c’ Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

le D suit le C

‘c’ iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文