worrying v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za worrying v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.worrying [Brit ˈwʌrɪɪŋ, Am ˈwəriɪŋ] SAMOST

II.worrying [Brit ˈwʌrɪɪŋ, Am ˈwəriɪŋ] PRID

I.worry at GLAG [Brit ˈwʌri -, Am ˈwəri -] (worry at [sth]) lit

Prevodi za worrying v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

worrying v slovarju PONS

Prevodi za worrying v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.worry <-ie-, -ing> [ˈwʌrɪ, Am ˈwɜ:r-] GLAG nepreh. (be concerned)

Prevodi za worrying v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

worrying Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文