potatoes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za potatoes v slovarju angleščina»francoščina

potato <pl potatoes> [Brit pəˈteɪtəʊ, Am pəˈteɪdoʊ] SAMOST

potatoes v slovarju PONS

Prevodi za potatoes v slovarju angleščina»francoščina

potato <-es> [pəˈteɪtəʊ, Am -t̬oʊ] SAMOST

potatoes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文