conditions v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za conditions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.condition [Brit kənˈdɪʃ(ə)n, Am kənˈdɪʃ(ə)n] SAMOST

1. condition (stipulation):

2. condition (state):

Individual translation pairs

Prevodi za conditions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

conditions v slovarju PONS

Prevodi za conditions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za conditions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

conditions Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

conditions iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

conditions iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文