générale v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za générale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.génér|al (générale) <mpl généraux> [ʒeneʀal, o] PRID

II.génér|al SAMOST m

III.générale SAMOST ž

IV.génér|al (générale) <mpl généraux> [ʒeneʀal, o]

air chief marshal Brit
general Am
brigadier Brit
air commodore Brit
air marshal Brit
air vice marshal Brit
major general Am
Individual translation pairs

Prevodi za générale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

générale v slovarju PONS

Prevodi za générale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

générale [ʒeneʀal] SAMOST ž THEAT

général(e) <-aux> [ʒeneʀal, o] PRID

général <-aux> [ʒeneʀal, o] SAMOST m

Prevodi za générale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

générale Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

avocat(e) m (ž) général(e)

générale iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

générale iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文