couple v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za couple v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.couple [Brit ˈkʌp(ə)l, Am ˈkəpəl] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za couple v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

couple v slovarju PONS

Prevodi za couple v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za couple v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

couple Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a couple of ...
a couple of ...
une couple de ... Québec
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文