agréable v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za agréable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi utile

I.utile [ytil] PRID

II.utile [ytil] SAMOST m

Prevodi za agréable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

agréable v slovarju PONS

Prevodi za agréable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za agréable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

agréable Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文