pressions v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pressions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pression [pʀɛsjɔ̃] SAMOST ž

2. pression (contrainte):

II.presser [pʀese] GLAG nepreh. (être urgent)

III.se presser GLAG povr

bouton-pression <pl boutons-pression> [butɔ̃pʀɛsjɔ̃] SAMOST m

Prevodi za pressions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pressions v slovarju PONS

Prevodi za pressions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.presser1 [pʀese] GLAG preh. (hâter)

pression [pʀɛsjɔ̃] SAMOST ž

bouton-pression <boutons-pression> [butɔ̃pʀesjɔ̃] SAMOST m

Prevodi za pressions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

pressions Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

pressions iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za pressions v slovarju francoščina»angleščina

pression de service maximale

chambre de pression intermédiaire

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文