menu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za menu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.menu (menue) [məny] PRID

II.menu (menue) [məny] PRIS

III.menu SAMOST m

IV.par le menu PRIS

V.menu (menue) [məny]

sous-menu <pl sous-menus> [suməny] SAMOST m INFOR

trotte-menu [tʀɔtməny] PRID inv liter

porte-menu <pl porte-menus> [pɔʀt(ə)məny] SAMOST m

Prevodi za menu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

menu v slovarju PONS

Prevodi za menu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

menu(e) [məny] PRID postposé

menu1 [məny] SAMOST m

menu2 [məny] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za menu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

menu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文