whistle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za whistle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.whistle [Brit ˈwɪs(ə)l, Am ˈ(h)wɪsəl] SAMOST

I.whistle-stop [Brit, Am ˈ(h)wɪsəl ˌstɑp] Am RAIL SAMOST

II.whistle-stop <part prés whistle-stopping; prét, part passé whistle-stopped> [Brit, Am ˈ(h)wɪsəl ˌstɑp] Am RAIL GLAG nepreh.

whistle-blower [Brit, Am ˈ(h)wɪsəl ˌbloʊ(ə)r] SAMOST inf

I.whistle up GLAG [Brit ˈwɪs(ə)l -, Am ˈ(h)wɪsəl -] inf (whistle up [sth])

I.wolf whistle [Brit ˈwʊlf wɪs(ə)l, Am ˈwʊlf ˌ(h)wɪsəl] SAMOST

Prevodi za whistle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

whistle v slovarju PONS

Prevodi za whistle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za whistle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

whistle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文