forwards v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za forwards v slovarju angleščina»francoščina

forwards [Brit ˈfɔːwədz, Am ˈfɔrwərdz] PRIS

forwards → forward, → backwards

glej tudi forward, backwards

I.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] SAMOST SPORT

II.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] PRID

III.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] PRIS

I.backwards [Brit ˈbakwədz, Am ˈbækwərdz] Brit, backward [ˈbækwəd] Am PRID

II.backwards [Brit ˈbakwədz, Am ˈbækwərdz] Brit, backward [ˈbækwəd] Am PRIS

I.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] SAMOST SPORT

II.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] PRID

III.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] PRIS

glej tudi backwards, backward

I.backwards [Brit ˈbakwədz, Am ˈbækwərdz] Brit, backward [ˈbækwəd] Am PRID

II.backwards [Brit ˈbakwədz, Am ˈbækwərdz] Brit, backward [ˈbækwəd] Am PRIS

II.backward [Brit ˈbakwəd, Am ˈbækwərd] PRIS Am

backward → backwards

I.bring forward GLAG [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring forward [sth], bring [sth] forward)

centre forward [Brit, Am ˈsɛn(t)ər ˈˌfɔrwərd] SAMOST SPORT

I.carry forward GLAG [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry forward [sth], carry [sth] forward)

I.put forward GLAG [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put forward [sth], put [sth] forward)

II.put forward GLAG [Brit pʊt -, Am pʊt -] (put [sb] forward, put forward [sb])

II.push forward GLAG [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push [sth] forward, push forward [sth])

forwards v slovarju PONS

Prevodi za forwards v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi forward

III.forward [ˈfɔ:wəd, Am ˈfɔ:rwɚd] SAMOST SPORT

III.forward [ˈfɔ:wəd, Am ˈfɔ:rwɚd] SAMOST SPORT

forwards Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文