vint v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vint v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. venir (dans l'espace):

to get sb inf

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Fraze:

Prevodi za vint v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vint v slovarju PONS

Prevodi za vint v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vînmes [vɛ̃m], vinrent [vɛ̃ʀ], vins [vɛ̃], vint [vɛ̃], vîntes [vɛ̃t] GLAG

vînmes passé simple de venir

glej tudi venir

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za vint v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vint Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文