venue v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za venue v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.venu (venue) [vəny] GLAG pp

venu → venir

II.venu (venue) [vəny] PRID

III.venu (venue) [vəny] SAMOST m (ž)

IV.venue SAMOST ž

glej tudi venir, Premier ministre, premier

1. venir (dans l'espace):

to get sb inf

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Fraze:

Premier ministre Info

I.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] PRID

II.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] SAMOST m (ž)

III.prem|ier SAMOST m

IV.en premier PRIS

V.première SAMOST ž

VI.de première PRID

VII.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ]

1. venir (dans l'espace):

to get sb inf

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Fraze:

Prevodi za venue v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

venue v slovarju PONS

Prevodi za venue v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

venue [v(ə)ny] SAMOST ž

glej tudi venir

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za venue v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

venue Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文