Vénus v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Vénus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.Vénus [venys] MYTH

II.Vénus [venys] ž ASTRON

1. venir (dans l'espace):

to get sb inf

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Fraze:

I.venu (venue) [vəny] GLAG pp

venu → venir

II.venu (venue) [vəny] PRID

III.venu (venue) [vəny] SAMOST m (ž)

IV.venue SAMOST ž

glej tudi venir, Premier ministre, premier

1. venir (dans l'espace):

to get sb inf

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Fraze:

Premier ministre Info

I.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] PRID

II.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] SAMOST m (ž)

III.prem|ier SAMOST m

IV.en premier PRIS

V.première SAMOST ž

VI.de première PRID

VII.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ]

cheveu-de-Vénus <pl cheveux-de-Vénus> [ʃəvødvenys] SAMOST m BOT

Prevodi za Vénus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Vénus v slovarju PONS

Prevodi za Vénus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi venir

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za Vénus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Vénus Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文