babies v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za babies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.baby [Brit ˈbeɪbi, Am ˈbeɪbi] PRID attr

Prevodi za babies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

babies v slovarju PONS

Prevodi za babies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za babies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

babies Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

as a baby, I was ...
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文